چهار اشتباه بزرگی که برندهای ایرانی در اینستاگرام انجام میدهند!

چهار اشتباه بزرگی که برندهای ایرانی در اینستاگرام انجام میدهند!

تا همین 4 سال پیش اگر میرفتیم در یک کارخانه بزرگ را میزدیم و میگفتیم سلام، ما آمده ایم شما را برای دیجیتال مارکتینگ پرزنت کنیم، یا ما را با نتورک مارکتینگی ها اشتباه میگرفتند، یا میپرسیدند دیجیتال مارکتینگ چیست؟ وقتی که میفهمیدند به زبان ساده منظورمان تبلیغات در شبکه های اجتماعی و الی آخر … ادامه خواندن مطلب “چهار اشتباه بزرگی که برندهای ایرانی در اینستاگرام انجام میدهند!”